JEBBITU

ER JAGTEN PÅ DEN

RESSOURCE-BEVIDSTE METODEProletar Teater blev startet med ønsket om at skabe en ny måde at producere teater på, hvor skabelsesprocessen vendes på hovedet. Her bliver et smalt rådighedsrum eller budget en mulighed frem for en begrænsning, eftersom scenekunsten i denne metode udvikles ud fra, hvilke materialer, man har til rådighed. 

I august 2021 udforskede Viktor mulighederne for et ressource-bevidst lysdesign. Med lamper lånt fra Teater Grob – og som en del af sin bachelor på Den Danske Scenekunst-skole – har han sat kunstneriske workshops op i samarbejde med instruktører, skuespillere, produktionsledere og andre lys-designere med fokus på at udnytte sine ressourcer bedst muligt.

Her opstod lysritualer og mytiske skyggerum, når Viktor invi-terede gæster ind i sit studie. Lysshamaner, lysskildpadder og en glatbarberings-toreadorkamp opstod midt i en arena af lys. Scenerne opstod flygtigt og forsvandt lige så flygtigt i undersøgelsen af konsekvenserne for bæredygtigt lysdesign og -kunst.

Når ressourcerne blev udnyttet bedst muligt blev lyset et udtryk for på en gang primitive og komplekse energier af kærlighed, vrede, angst eller blot tilstede-værelse.For uden lys findes intet.


VIDEODAGBOG I TO KAPITLER

TAK TIL

Gitte Knudsen og Teater Grob

samt

Emil, Benedicte, Sol, Jakob J, Jakob M